Môi trường nuôi cấy vi sinh chuẩn bị sẵn – sẵn sàng sử dụng : Có phải là một xu hướng mới cho tất cả các phòng thí nghiệm kiểm tra vi sinh?

Trên thế giới việc sử dụng môi trường nuôi cấy vi sinh chuẩn bị sẵn – sẵn sàng sử dụng là phổ biến và hầu hết tất cả các phòng thí nghiệm từ phân tích dịch vụ, thử nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các nhà máy đến việc chẩn đoán lâm sàng tại các bệnh viện sử dụng môi trường nuôi cấy vi sinh chuẩn bị sẵn – sẵn sàng sử dụng.

Tại Việt Nam thì lại phổ biến cho chẩn đoán lâm sàng tại các bệnh viện còn về các nhà máy hay tổ chức phân tích dịch vụ thì sử dụng rất hạn chế các môi trường đĩa thạch, đệm pha loãng, tăng sinh chuẩn bị sẵn – sằn sàng sử dụng và hiện tại họ đang dần chuyển đổi sử dụng các đệm pha loãng, tăng sinh dạng bán chuẩn bị sẵn chứ không sử dụng được ngay nghĩa là sản phẩm chỉ chuẩn bị 1 phần là dạng bột được tiệt trùng bằng tia gamma và muốn sử dụng họ phải phân phối nước cất vào và thông qua bơm nhu động,  bộ lọc Filter để đảm bảo nước tiệt trùng hoàn toàn nhưng dạng này rủi ro là nước nếu không đạt hoặc filter không đảm bảo thì vô tình sản phẩm chúng ta bị nhiễm vi sinh ngay từ đầu.

Như thế nào là môi trường vi sinh chuẩn bị sẵn-sẵn sàng sử dụng?

 • Các đĩa petri thạch được chuẩn bị sẵn và chỉ cần lấy ra đem đi cấy vi sinh vật.
 • Các ống thạch nghiên hay đệm được chuẩn bị sẵn theo từng thể tích và đem ra sử dụng ngay mà không cần phải chuẩn bị gì
 • Các chai, tube, túi dạng lỏng là đệm tăng sinh, pha loãng chuẩn bị sẵn đã tiệt trùng và phân phối ra sử dụng ngay

Nếu dạng bột mà đem ra và phải làm các bước tiếp theo thì nó không gọi là sẵn để sử dụng mà nó là bán chuẩn bị sẵn vì muốn sử dụng thì phải chuẩn bị và làm nhiều bước mới có sản phẩm để sử dụng.

Ưu điểm của môi trường vi sinh chuẩn bị sẵn – sẵn sàng sử dụng

 • Môi trường được đảm bảo độ tiệt trùng tiệt đối và đã được QC cho từng lô
 • Không tốn thời gian cân các bột môi trường và mất thời gian hấp và chờ đợi,..
 • Không tốn quá nhiều tiêu hao nguyên liệu mà chúng ta sử dụng bao nhiêu đĩa mua theo nhu cầu sử dụng.
 • Không cần phải QC cho từng lô vì đã có QC của nhà sản xuất
 • Môi trường chuẩn bị sẵn – sẵn sử dụng được sản xuất trên hệ thống dây chuyền tự động và trong phòng sạch nên chất lượng là đồng đều và ổn định.(Việc này cần tham quan từng nhà máy sản xuất)
 • Không tốn tiền đầu tư thiết bị cho chuẩn bị môi trường và giảm thiểu việc bảo hành, bảo trì và hiệu chuẩn thiết bị hàng năm
 • Giảm nhân công cho công đoạn này rất nhiều – Giảm chi phí giá thành sản phẩm.

Các loại môi trường vi sinh chuẩn bị sẵn – sẵn sàng sử dụng:

 • Môi trường vi sinh chuẩn bị sẵn cho phân tích lâm sàng
Môi trường vi sinh chuẩn bị sẵn cho phân tích lâm sàng
 • Môi trường nuôi cấy vi sinh chuẩn bị sẵn cho thử nghiệm an toàn thực phẩm
Môi trường nuôi cấy vi sinh chuẩn bị sẵn cho thử nghiệm an toàn thực phẩm
 • Môi trường nuôi cấy chuẩn bị sẵn cho theo dõi môi trường, cá nhân
Môi trường nuôi cấy chuẩn bị sẵn cho theo dõi môi trường, cá nhân
 • Các đệm pha loãng, tăng sinh
 • Thử nghiệm tiệt trùng trong dược
 • Chai cấy máu
Chai cấy máu

Xem thêm các bài viết khác tai đậy

Các sản phẩm liên quan:

Môi trường vi sinh sẵn sử dụng

Đệm pha loãng và tăng sinh

Chai cấy máu

Thông tin liên hệ:

0978 782 147
Liên hệ