BacterBag™ Buffered Listeria Enrichment Broth (BLEB)

  • Dùng tăng sinh chọn lọc để phát hiện Listeria monocytogens từ các mẫu thực phẩm.
  • Code: BB0603, BB0605
  • Quy cách: Túi 3L, 5L.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ