BacterDisk™ ONPG

  • Thực hiện thử nghiệm thủy giải beta-gatactosidase với cơ chất ONPG.
  • Code: TM8522
  • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
  • Đường kính đĩa: 6mm
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
0978 782 147
Liên hệ