BacterDisk™ Optochin

  • Thực hiện thử nghiệm Optochin để phân biệt Streptococcus pneumoniae với một số loại cầu khuẩn (đặc biệt Viridans streptococcus) và Lactobacillus. Streptococcus pneumoniae cho thử nghiệm dương tính (Nhạy cảm với optochin), đường kính vùng ức chế ≥14mm.
  • Code: TM9422
  • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
  • Đường kính đĩa: 6mm
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
0978 782 147
Liên hệ