BacterStain™ Gram

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram

0978 782 147
Liên hệ