BacterStain™ Gram

  • Code:  04001
  • Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram.
  • Đóng gói thành phần: Crystal Violet; Lugol; Safranin; Alcohol: 100 mL/ chai hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Bộ nhuộm: 4 chai hoặc theo yêu cầu của khách hàng
  • Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ