BacterStain™ Gram

  • Code: TM6322.
  • Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram.
  • Thành phần gồm 04 loại thuốc nhuộm là Crystal Violet , Lugol, Acid Alcohol và Safranine.
  • Môi trường được chứa trong chai nắp vặn thể tích 100mL và 500mL.
  • Đóng gói: 4 chai 100ml/ hộp.
  • Bảo quản ở nhiệt độ 15-30 độ C và được bảo vệ khỏi ánh sáng ổn định cho đến khi hết hạn ngày ghi trên nhãn. Các hộp chứa phải luôn được giữ kín.
0978 782 147
Liên hệ