Hộp Trung Chuyển Mẫu Có Bộ Lọc – Tecra-PB.HEPA.BioSafe

  • Passbox là một hộp trung chuyển sản phẩm,vật mẩu,dụng cụ từ phòng sạch qua phòng bẩn hoặc từ phòng sạch thấp sang phòng sạch cao hơn và ngược lại.
  • Thiết bị, vật liệu được chuyển vào phòng thông qua pass box được trang bị bộ lọc Hepa cung cấp không khí sạch trong buồn đảm bảo các vật mẫu di chuyển qua nó luôn sạch.
  • Bảo hành : 03 năm.
  • Nhà máy chứng nhận ISO 9001 và 13485
0978 782 147
Liên hệ