KingGraviDilu – MÁY PHA LOÃNG THEO TRỌNG LƯỢNG

KingGraviDilu là một giải pháp cho các phòng thí nghiệm với mục tiêu pha loãng các mẫu dựa theo trọng lượng. Từ đó, giúp cải thiện quy trình trở nên nhanh chóng, chính xác.

  • Thao tác đơn giản.
  • Chính xác và mạnh mẽ
  • Giao diện thân thiện
0978 782 147
Liên hệ