Máu Cừu Khử Sợi Huyết

  • Máu cừu khử sợi huyết thường được sử dụng để bổ sung vào các môi trường thạch nuôi cấy
  • Code:SB010, SB100, SB500
  • Quy cách: 10mL, 100mL, 500mL
  • PVC ~60%
  • Nhiệt độ vận chuyển: Nhiệt độ phòng
  • Nhiệt Độ Bảo Quản: 2 – 8°C
0978 782 147
Liên hệ