Model HUYAir DFH-1800 Dual Elite | Tủ hút khí độc với lọc carbon

  • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
  • Kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ