Model HUYAir HLF-1500 High Elite | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Buồng Thao Tác Cao

    • Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644-3:2019
    • kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
    • Bảo hành : 03 năm.
    0978 782 147
    Liên hệ