Model HUYAir HLF-1800 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469.
  • kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ