Model HUYAir HLF-900 Elite | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644-3:2019
  • kích thước tiêu chuẩn: 900mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ