Model HUYAir HLFP-1500 Elite | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644-3:2019
  • kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ