Model HUYAir HLFP-1500 | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469.
  • kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ