Model HUYAir PCR-700 | Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469.
  • Kích thước tiêu chuẩn: 700mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ