Model HUYAir VLF-1500 Elite | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469.
  • Kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ