Ống lấy nước tiểu chân không

  • Ống chứa thu nhận mẫu nước tiểu vô trùng.
  • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100mm, 16 x 100mm.
  • Thể tích: 4mL, 6mL, 9mL và 11mL.
  • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
  • Ống đã được tiệt trùng.
0978 782 147
Liên hệ