Que tăm bông lấy mẫu với Alkaline Saline Peptone Water

  • Alkaline Saline Peptone Water là môi trường tiền tăng sinh trong kiểm tra vệ sinh và bề mặt trong F&B.
  • Kích thước ống: 16 x 100 mm, 16×125 mm
  • Thể tích: 1mL, 4mL, 10mL
  • Đóng gói: 100 ống/khay
0978 782 147
Liên hệ