SwabCollect™ Letheen Broth

  • Dung dịch giúp trung hòa các chất khử trùng bề mặt, clo hoặc florua, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường mà vi khuẩn có thể phát triển.
  • Code: SC0422
  • Kích thước ống: 16×100 mm, 16×125 mm.
  • Thể tích: 1mL, 4mL, 10mL.
  • Đóng gói: 50 ống/khay.
0978 782 147
Liên hệ