TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng hạt từ

• Mã sản phẩm: TB0222
• Quy Cách: 36, 100, 500 test/bộ
• Bán tự động/tự động
• Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
• Thu hồi cao : có thể đạt 100 µg
• Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
Magnetic Beads, Proteinase K, RNase A: 2 – 8°C
• Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
• Magnetic Beads, Proteinase K, RNase A: 2 – 8°C

0978 782 147
Liên hệ