TraceBead™ Kít tách chiết DNA mẫu máu bằng hạt từ

  • Tinh sạch DNA tổng số từ mẫu máu, mẫu huyết thanh hoặc huyết tương.
  • Mã sản phẩm: TB0322
  • Quy Cách: 36, 100, 500 test/ hộp
  • Bán tự động/tự động
  • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
  • Thu hồi cao : có thể đạt 10 µg
  • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng)
  • Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
0978 782 147
Liên hệ