TraceCell™ F10 Nutrient Medium (Ham’s F10)

  • TraceCell™ F10 Nutrient Medium (Ham’s F10) là một trong những môi trường được sử dụng phổ biến nhất trong tất cả các môi trường nuôi cấy tế bào vô tính.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Đóng gói: 500mL/chai; 1000mL/chai
  • Hạn sử dụng: 12 tháng
0978 782 147
Liên hệ