TraceCell™ MC Coy’s 5A Medium

  • TraceCel™ MC Coy’s 5A Medium: môi trường hỗ trợ tăng trưởng tế bào L929, Hela hoặc MRC-5
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Đóng gói: 500mL/chai; 1000mL/chai
  • Hạn sử dụng: 12 tháng
0978 782 147
Liên hệ