TraceChem™ PBS 10X, pH 7.4

  • Mã sản phẩm: TC0422.
  • Quy cách: 100mL, 500mL/Chai.
  • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm.
  • Bảo quản: 15 – 25oC.
  • HSD: 24 tháng.
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
0978 782 147
Liên hệ