TraceDetect™ Kít phát hiện virus Dịch Tả Lợn Châu Phi (ASFV) bằng qPCR

Phát hiện ASFV bằng phương pháp qPCR trên mẫu bệnh phẩm đã  được tách chiết DNA/RNA:

  • Mã sản phẩm: TD0122.
  • Quy cách: 50, 100 , 500 test/ hộp.
  • Độ nhạy cao: LOD <10 copies.
  • Nhanh chóng: có kết quả < 2h.
  • Loại mẫu đa dạng : máu EDTA, serum, nước bọt,…
0978 782 147
Liên hệ