TraceMedia™ Baird Parker Agar

  • Môi trường phân lập chọn lọc phát hiện và đếm Staphylococcus aureus.
  • Code: TM0522.
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng.
0978 782 147
Liên hệ