TraceMedia™ Chocolate Agar + Bacitracin

  • Môi trường nuôi cấy chọn lọc Haemophilus influenzae.
  • Code: TM10122
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Hạn sử dụng: 03 tháng
0978 782 147
Liên hệ