TraceMedia™ Mueller Hinton Agar

  • Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn dễ mọc.
  • Code: TM3122.
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ