TraceMedia™ Rodac Sabouraud Dextrose Agar

  • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt.
  • Code: TM12522.
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng/ 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ