TraceMedia™ TSB 6,5% NaCl

Môi trường dùng thực hiện các phản ứng phân biệt sự khác biệt của nhóm Enterococci và nhóm Streptococci nhóm D.
Code: TM4222
Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Hạn sử dụng: 03 tháng

0978 782 147
Liên hệ