TracePure™ Kít tách chiết DNA bộ gen

  • Mã sản phẩm: TP0522.
  • Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ.
  • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
  • Thu hồi cao : có thể đạt 100 µg.
  • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
  • Riêng Proteinase K, RNase A: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường.
0978 782 147
Liên hệ