TracePure™ Kít tách chiết DNA Plasmid

  • Mã sản phẩm: TP0222.
  • Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ.
  • Nhanh chóng : 30 phút.
  • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8. Không tạp nhiễm gDNA và RNA.
  • Thu hồi cao : có thể đạt 25 µg.
  • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
  • RNase A: 2-8°C.
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường.
0978 782 147
Liên hệ