TracePure™ Kít tinh sạch DNA từ gel

• Mã sản phẩm: TP0322
• Quy Cách: 50 – 100 – 250 test/ bộ
• Nhanh chóng: 30 phút
• Bảo Quản: 12 tháng (Nhiệt độ phòng). Cho độ lặp lại cao
• Thu hồi cao: 70 bp – 10 Kb
• Vận chuyển: nhiệt độ môi trường

0978 782 147
Liên hệ