KingBlender 400

Model KingBlender 400 | Máy Dập Mẫu Vi Sinh

Kích thước (WxDxH): 260 x 395 x 220 mm

Thể tích dập mẫu: 50-400ml

Nguồn: 220/240 50Hz

Khối lượng: 20.7kg

KingBlender 400 ➔