55 Lít

Model KingIncu_CO2-55 | Tủ Ấm   CO2

Kích thước ngoài (RxSxC): R693 x S580 x C717 mm

Kích thước trong (RxSxC): R428 x S300 x C428 mm

Dung Tích: 55L

Trọng lượng: 64Kg

Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_CO2-55 ➔

180 Lít

Model KingIncu_CO2-180 | Tủ Ấm CO2

Kích thước ngoài (RxSxC): R762 x S780 x C975 mm

Kích thước trong (RxSxC): R530 x S500 x C690 mm

Dung Tích: 180L

Trọng lượng: 80Kg

Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_CO2-180 ➔