55 Lít

Model KingIncu_55 FC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

✔ Kích thước ngoài (RxSxC):  R660 x S650 x C690 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R400 x S345 x C400 mm

✔ Dung tích 55L

✔ Trọng lượng: 50Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_55 FC ➔

127 Lít

KingIncu_127 FC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

Kích thước ngoài (DxRxC) D810 x R746 x C837 mm

Kích thước trong (DxRxC) D546 x R450 x C545 mm

Dung tích 127L

Khối lượng: 64Kg

 Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_127 FC ➔

186 Lít

KingIncu_186 FC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

✔ Kích thước ngoài (RxSxC): R810 x S715 x C1040 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R550 x S485 x C750 mm

✔ Dung tích 186L

✔ Trọng lượng: 95Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_186 FC ➔