Kích thước 900

Model HUYAir Bio1-900 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1

Kích thước ngoài (RxSxC): R1020 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC): R940 x S702 x C600 mm

 Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio1-900 ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir Bio1-1200 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1

Kích thước ngoài (RxSxC): R1325 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1240 x S550 x C600 mm

Màn hình LCD

 Động cơ AC

HUYAir Bio1-1200 ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir Bio1-1500 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1

Kích thước ngoài (RxSxC): R1630 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1550 x S550 x C600 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio1-1500 ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir Bio1-1800 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1

Kích thước ngoài (RxSxC): R1930 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1850 x S550 x C600 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio1-1800 ➔