Kích thước 1200

Model HUYAir Bio2-1200 Dual Prime | Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2

Kích thước ngoài (RxSxC) R1350 x S900 x C2350 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1250 x S900 x C1000 mm

Màn hình cảm ứng

Động cơ DC

HUYAir Bio2-1200 Dual Prime➔