Kích thước 1200

Model HUYAir FH-1200 | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Kích thước ngoài (RxSxC): R1200 x S910 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1000 x S660 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Model HUYAir FH-1200➔

Kích thước 1500

Model HUYAir FH-1500 | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Kích thước ngoài (RxSxC): R1500 x S910 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1300 x S660 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Model HUYAir FH-1500➔

Kích thước 1800

Model HUYAir FH-1800 | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Kích thước ngoài (RxSxC): R1800 x S910 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1600 x S660 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Model HUYAir FH-1800➔