Kích thước 1500

Model HUYAir HLF-1500 High Elite | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Buồng Thao Tác Cao

Kích thước ngoài (RxSxC) R1350 x S900 x C2350 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1250 x S900 x C1000 mm

Màn hình cảm ứng

Động cơ DC

HUYAir HLF-1500 High Elite ➔