Bàn thí nghiệm | Bàn thí nghiệm trung tâm

Mục Đích Sử Dụng

  • Độ cao làm việc: 800-900mm.
  • Kích thước: Tùy thuộc vào yêu cầu.
  • Mặt bàn làm việc: Tùy thuộc vào chiều rộng và yêu cầu.
  • Chất liệu mặt bàn làm việc: Phenolic Resin – Max Resistance | Epoxy Resin | Granite

Bàn thí nghiệm | Bàn thí nghiệm áp tường

Mục Đích Sử Dụng

  • Độ cao làm việc: 800-900mm.
  • Kích thước: Tùy thuộc vào yêu cầu
  • Mặt bàn làm việc: Tùy thuộc vào chiều rộng và yêu cầu
  • Chất liệu mặt bàn làm việc: Phenolic Resin – Max Resistance | Epoxy Resin | Granite