55 Lít

Model KingIncu_55 NC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

Kích thước ngoài (RxSxC) R693 x S580 x C717 mm

Kích thước trong (RxSxC) R428 x S300 x C428 mm

Dung tích: 55L

Trọng Lượng: 50Kg

 Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_55 NC ➔

127 Lít

Model KingIncu_127 NC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

Kích thước ngoài (RxSxC): R810 x S730 x C836 mm

Kích thước trong (RxSxC): D546 x R450 x C546 mm

Dung tích: 127L

Trọng lượng: 64Kg

 Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_127 NC ➔