Kích thước 1200

Model HUYAir FH-1200 Elite | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Kích thước ngoài (RxSxC) R1200 x S910 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1000 x S660 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Model HUYAir FH-1200 Elite➔

Kích thước 1500

Model HUYAir FH-1500 Elite | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Kích thước ngoài (RxSxC) R1500 x S910 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1300 x S660 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Model HUYAir FH-1500 Elite➔

Kích thước 1800

Model HUYAir FH-1800 Elite | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Kích thước ngoài (RxSxC) R1800 x S910 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1600 x S660 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Model HUYAir FH-1800 Elite➔