Model HUYAir FH-1800 Elite | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

  • Chất lượng Tủ hút khí độc có hệ thống xử lý khí thải, HUYAir FH-WS đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
  • Kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ