Kích thước 900

Model HUYAir HLF-900 Elite | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Kích thước ngoài (RxSxC) R735 x S730 x C1821 mm

Kích thước trong (RxSxC) R615 x S539 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

Model HUYAir HLF-900 Elite ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir HLF-1200 Elite | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Kích thước ngoài (RxSxC) R735 x S730 x C1821 mm

Kích thước trong (RxSxC) R615 x S539 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

Model HUYAir HLF-1200 Elite ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir HLF-1500 Elite | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Kích thước ngoài (RxSxC) R735 x S730 x C1821 mm

Kích thước trong (RxSxC) R615 x S539 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

Model HUYAir HLF-1500 Elite ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir HLFP-1800 elite | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Kích thước ngoài (RxSxC) R735 x S730 x C1821 mm

Kích thước trong (RxSxC) R615 x S539 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

Model HUYAir HLF-1800 Elite ➔