SwabCollect™ Buffered Peptone Water

  • Buffered Peptone Water (BPW) môi trường tiền tăng sinh sơ bộ Salmonella spp. và CroNobacter sakazakii.từ nguồn thực phẩm qua xử lý.
  • Code: SC0222
  • Kích thước ống: 16x100mm, 16x125mm .
  • Thể tích: 1mL, 4mL, 10mL .
  • Đóng gói: 50 ống/khay
0978 782 147
Liên hệ