BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh

  • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
  • Code: 12021
  • Đóng gói: 10 hộp/đĩa hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Chiếu xạ Gamma.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ