BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh

  • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt.
  • Code: 12021055
  • Đóng gói: bao bì ba lớp.
  • Chiếu xạ Gamma.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ