BacterTube™ Methyl Red-Voges Proskauer (MR-VP)

  • Môi trường thử nghiệm sử dụng để định danh các thành viên thuộc họ vi khuẩn đường ruột
  • Code: 08033
  • Quy cách: 50 ống/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ