BacterStain™ Alkaline Methylene Blue

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Alkaline Methylene Blue tìm C. diphtheriae (Trực khuẩn bạch cầu)

0978 782 147
Liên hệ