BacterStain™ Bộ thuốc nhuộm Ziehl Neelsen

  • Code: 04002
  • Thuốc thử thực nghiệm soi nhuộm để phát hiện vi khuẩn kháng cồn kháng acid.
  • Thành phần gồm 03 loại dung dịch là Carbon Fuchsin, Alcohol Acid và Methylen Blue.
  • Đóng gói thành phần: Alcohol acid; Carbol fuchsin; Methylene blue: 100 mL/ chai hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Bộ nhuộm: 3 chai hoặc theo yêu cầu của khách hàng
  • Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ